BẤM VÀO ĐÂY Viettel.vn/dang-nhap >> để kiểm tra Ưu Đãi Khuyến Mãi dành riêng cho thuê bao của bạn!

Gói cước 4G Viettel

 • ST200

  200.000đ

  Data: 60GB/30 ngày

  Nội mạng: Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi

  Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút

  HSD: 30 ngày

  Soạn: ST200 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • SD150

  150.000đ

  Data: 90GB/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: SD150 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • ST150K

  150.000đ

  Data: 90GB/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: ST150K 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • SD135

  135.000đ

  Data: 150GB/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: SD135 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • MIMAX125

  125.000đ

  Data: 8GB/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: MIMAX125 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • ST120K

  120.000đ

  Data: 60GB/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: ST120K 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • SD120

  120.000đ

  Data: 60GB/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: SD120 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • ST120U

  120.000đ

  Data: 28GB/28 ngày

  HSD: 28 ngày

  Soạn: ST120U 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • MXH100

  100.000đ

  Data: 30GB/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: MXH100 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • SD90

  90.000đ

  Data: 45GB/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: SD90 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • ST90

  90.000đ

  Data: 30GB/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: ST90 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • SD70

  70.000đ

  Data: 30GB/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: SD70 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • ST70K

  70.000đ

  Data: 15GB/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: ST70K 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • ST70N

  70.000đ

  Data: 90GB/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: ST70N 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • ST70

  70.000đ

  Data: 30GB/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: ST70 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • ECOD50

  50.000đ

  Data: 3GB/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: ECOD50 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết

Gói cước 4G COMBO Viettel

 • 30N

  300.000đ

  Data: 150GB/30 ngày

  Nội mạng: Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút.

  Ngoại mạng: Miễn phí 150 phút gọi ngoại mạng

  HSD: 30 ngày

  Soạn: 30N 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • V200B

  200.000đ

  Data: 240GB/30 ngày

  Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút

  Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng/ 30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: V200B 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • V200C

  200.000đ

  Data: 120GB/30 ngày

  Nội mạng: Miễn phí 20 phút/ cuộc (Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày)

  Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút/ 30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: V200C 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • V180B

  180.000đ

  Data: 180GB/30 ngày

  Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút

  Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng

  HSD: 30 ngày

  Soạn: V180B 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • V160B

  160.000đ

  Data: 120GB/30 ngày

  Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút

  Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng

  HSD: 30 ngày

  Soạn: V160B 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • MXH150

  150.000đ

  Data: 45GB/30 ngày

  Nội mạng: Miễn phí 10 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng

  Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/ 30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: MXH150 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • V150B

  150.000đ

  Data: 60GB/30 ngày

  Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút

  Ngoại mạng: Miễn phí 80 phút gọi ngoại mạng/ 30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: V150B 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • V150C

  150.000đ

  Data: 90GB/30 ngày

  Nội mạng: Miễn phí 20 phút/ cuộc (Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày)

  Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút/ 30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: V150C 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • MXH120

  120.000đ

  Data: 30GB/30 ngày

  Nội mạng: Miễn phí 10 phút đầu tiên/cuộc gọi nội mạng

  Ngoại mạng: Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng/ 30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: MXH120 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • V120B

  120.000đ

  Data: 45GB/30 ngày

  Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút

  Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/ 30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: V120B 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • V150Z

  120.000đ

  Data: 90GB/30 ngày

  Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.

  Ngoại mạng: Miễn phí 100 phút/ 30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: V150Z 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • V120

  120.000đ

  Data: 60GB/30 ngày

  Nội mạng: Miễn phí gọi nội mạng < 20 phút

  Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng /30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: V120 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • F120U

  120.000đ

  Data: 7GB/30 ngày

  Nội mạng: Miễn phí gọi nội mạng < 10 phút

  Ngoại mạng: Miễn phí 40 phút gọi ngoại mạng /30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: F120U 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • V120C

  120.000đ

  Data: 60GB/30 ngày

  Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.( Tối đa sử dụng 1000 Phút/ 30 ngày)

  Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/ 30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: V120C 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • V120N

  120.000đ

  Data: 120GB/30 ngày

  Nội mạng: Miễn phí 20 phút/ cuộc

  Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút/ 30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: V120N 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • V90B

  90.000đ

  Data: 30GB/30 ngày

  Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 10 phút

  Ngoại mạng: Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng/ 30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: V90B 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết

Gói cước Dcom Viettel

 • D900

  900.000 đ

  Data: 84Gb/360 ngày

  HSD: 360 ngày

  Soạn: D900 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • D500U

  500.000 đ

  Data: 48Gb/180 ngày

  HSD: 180 ngày

  Soạn: D500U 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • D200

  200.000 đ

  Data: 48Gb/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: D200 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • D120

  120.000 đ

  Data: 12Gb/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: D120 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • D90

  120.000đ

  Data: 10Gb/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: D90 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • D70

  70.000 đ

  Data: 10Gb/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: D70 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • D50

  50.000 đ

  Data: 3,5Gb/30 ngày

  HSD: 30 ngày

  Soạn: D50 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • D10

  10.000đ

  Data: 3GB/1 ngày

  HSD: 1 ngày

  Soạn: D10 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • DC5

  5.000 đ

  Data: 1GB/1 ngày

  HSD: 1 ngày

  Soạn: DC5 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • D500

  500.000đ

  Data: 48Gb/360 ngày

  HSD: 360 ngày

  Soạn: D500 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết

GÓI CƯỚC 4G NGÀY VIETTEL

 • VUI100

  100.000đ

  Data: 10Gb /7 ngày

  HSD: 7 ngày

  Soạn: VUI100 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • 15MI5D

  75.000đ

  Data: 7.500MB/15 ngày

  HSD: 15 ngày

  Soạn: 15MI5D 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • 7MI5D

  35.000đ

  Data: 3.500MB/7 ngày

  HSD: 7 ngày

  Soạn: 7MI5D 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • ST30K

  30.000 đ

  Data: 7Gb/7 ngày

  HSD: 7 ngày

  Soạn: ST30K 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • ST30N

  30.000đ

  Data: 14Gb/7 ngày

  Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng < 20 phút.

  HSD: 7 ngày

  Soạn: ST30N 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • MT20N

  20.000đ

  Data: 5GB /1 ngày

  HSD: 1 ngày

  Soạn: MT20N 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • WC2

  20.000 đ

  Data: 5GB/1 ngày

  HSD: 1 ngày

  Soạn: WC2 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • MI20K

  20.000đ

  Data: 2GB/5 ngày

  HSD: 5 ngày

  Soạn: MI20K 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • ST15K

  15.000đ

  Data: 3GB/3 ngày

  HSD: 3 ngày

  Soạn: ST15K 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • 3MI5D

  15.000đ

  Data: 1500MB/3 ngày

  HSD: 3 ngày

  Soạn: 3MI5D 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • MI10D

  10.000 đ

  Data: 2GB/1 ngày

  HSD: 1 ngày

  Soạn: MI10D 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • ST10K

  10.000đ

  Data: 2GB/1 ngày

  HSD: 1 ngày

  Soạn: ST10K 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • WC1

  10.000 đ

  Data: 1GB/1 ngày

  HSD: 1 ngày

  Soạn: WC1 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • MI7D

  7.000đ

  Data: 700MB/1 ngày

  HSD: 1 ngày

  Soạn: MI7D 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • MI5K

  5.000đ

  Data: 200MB/1 ngày

  HSD: 1 ngày

  Soạn: MI5K 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết
 • 7N

  70.000đ

  Data: 35GB/7 ngày

  Nội mạng: Miễn phí các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.

  Ngoại mạng: Miễn phí 35 phút/ 7 ngày

  HSD: 7 ngày

  Soạn: 7N 0865993334 gửi 9123

  Chi tiết

TIN TỨC

Nơi chia sẻ kinh nghiệm, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng một cách thiết thực nhất

 • Tổng hợp các gói miễn phí data youtube Tổng hợp các gói miễn phí data youtube
  02/10/2023 (207) Lượt xem

  Dưới đây là tổng hợp các gói miễn phí data YouTube của Viettel: Gói YT1 Viettel, gói YT7 Viettel, gói YT30 Viettel. Các gói cước này cho phép bạn truy cập và xem YouTube mà không tốn dữ liệu hoặc phát sinh phí. Đây là lựa chọn tuyệt vời để tận hưởng các nội dung giải trí trên YouTube mà không lo lắng về việc tiêu hao dữ liệu và tài khoản.

 • Gói V180B Viettel 180k/tháng miễn phí 4GB/ngày - Miễn phí gọi nội mạng Gói V180B Viettel 180k/tháng miễn phí 4GB/ngày - Miễn phí gọi nội mạng
  29/09/2023 (293) Lượt xem

  Gói V180B Viettel là gói cước combo thoại và data mới của Viettel áp dụng ngày 22/07/2023. Gói cước này có nhiều ưu đãi hấp dẫn, với 6GB data tốc độ cao mỗi ngày, gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút /cuộc và 100 phút gọi ngoại mạng trong 30 ngày.

 • Gói FB30 Viettel: Lướt Facebook cả tháng chỉ với 30.000đ Gói FB30 Viettel: Lướt Facebook cả tháng chỉ với 30.000đ
  25/08/2023 (189) Lượt xem

  Đăng ký gói cước FB30 Viettel chỉ với 30.000đ/tháng quý khách hàng sẽ được tha hồ truy cập Facebook miễn phí suốt 30 ngày. Ưu đãi từ gói FB30 của Viettel cho phép bạn thoải mái giải trí lướt Facebook, gọi điện Messenger cả tháng mà không phát sinh bất kỳ khoản phí nào

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ và Internet, việc sử dụng dịch vụ 4G đã trở thành xu hướng của nhiều người trên toàn thế giới. Cùng với việc đó, Viettel - nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu tại Việt Nam đã ra mắt dịch vụ 4G Viettel, mang đến cho người dùng trải nghiệm Internet siêu tốc, tiện ích và tiết kiệm chi phí. Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích về Đăng ký 4G Viettel, các tính năng và ưu điểm của dịch vụ này.

1. Giới thiệu Đăng ký 4G Viettel

 • Đăng ký 4G Viettel là quá trình đăng ký sử dụng dịch vụ kết nối internet nhanh, ổn định và phủ sóng rộng của Viettel, được cung cấp với công nghệ TD-LTE. Việc đăng ký gói cước 4G Viettel giúp người dùng có thể truy cập internet với tốc độ cao và ổn định, phục vụ cho nhu cầu kết nối internet của từng người dùng như lướt web, chơi game, xem phim, tải dữ liệu hay làm việc từ xa một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.
 • Việc đăng ký 4G Viettel có thể được thực hiện thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm đăng ký tại các cửa hàng Viettel trên toàn quốc hoặc đăng ký trực tuyến thông qua website goicuoc4g.com. Trên website này, người dùng có thể lựa chọn các gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình và đăng ký.

Gói cước 4G là website cung cấp cho khách hàng nhiều gói cước và hướng dẫn cách đăng ký online một cách chi tiết đơn giản.

Đăng ký 4G viettel nhận ngay data tốc độ cao

2. Các tính năng của Đăng ký 4G Viettel

 • Tốc độ Internet siêu nhanh: Đây là ưu điểm nổi bật nhất của dịch vụ 4G Viettel. Với tốc độ truy cập nhanh hơn nhiều so với các mạng thông thường, bạn có thể truy cập Internet một cách dễ dàng và tiện lợi.
 • Ưu đãi hấp dẫn: Dịch vụ 4G Viettel cung cấp nhiều gói cước với mức giá phù hợp cho mọi đối tượng khách hàng, đặc biệt là các gói cước giá rẻ cho các khách hàng cá nhân.
 • Đa dạng tính năng: Ngoài tốc độ truy cập nhanh, dịch vụ 4G Viettel còn cung cấp nhiều tính năng hữu ích khác, giúp bạn có trải nghiệm Internet tuyệt vời hơn.
 • Đăng ký đơn giản: Việc đăng ký dịch vụ 4G Viettel rất đơn giản, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

3. Cách đăng ký 4G Viettel

 • Để đăng ký gói cước 4G Viettel, bạn có thể làm theo các bước sau:
 • Bước 1: Kiểm tra điều kiện sử dụng dịch vụ 4G của Viettel:
  • Trước khi đăng ký, bạn nên kiểm tra xem điện thoại của mình có hỗ trợ mạng 4G Viettel hay không. Bạn cũng nên kiểm tra xem khu vực mình ở có phủ sóng 4G của Viettel không.
 • Bước 2: Đăng ký dịch vụ
  • Đăng ký qua USSD: Bấm *912# > Chọn số 1 để đăng ký.
  • Đăng ký qua ứng dụng My Viettel: Tải ứng dụng trên CH Play hoặc App Store, sau đó đăng nhập tài khoản Viettel của bạn, chọn mục Đăng ký 4G.
  • Đăng ký qua SMS:

TÊN GÓI CƯỚC (dấu cách) 0865993334 gửi 9123

 • Trong đó:
  Tên gói cước
   : là gói cước Viettel bạn muốn đăng ký
  0865993334 là mã kích hoạt gói khuyến mãi
  9123 là tổng đài đăng ký gói cước Viettel chính thức (miễn phí gửi tin nhắn)
  Để thực hiện thao tác trên điện thoại làm qua 3 bước sau:
  • Bước 1: Truy cập vào website goicuoc4g.com quý khách chọn gói cước muốn sử dụng bấm vào nút Đăng Ký Ngay
  • Bước 2: Hệ thống tự động soạn cú pháp đăng ký gói cước Viettel trên màn hình gửi tin nhắn điện thoại
  • Bước 3: Bấm nút gửi tin nhắn và đợi kết quả trả về từ tổng đài Viettel 9123
 • Bước 3: Khởi động lại điện thoại

4. Các gói cước 4G Viettel

 • Viettel cung cấp nhiều loại gói cuớc 4G khác nhau, với các mức giá và dung lượng khác nhau. Giúp cho người dùng có thể lựa chọn gói phù hợp với nhu cầu sử dụng. Dưới đây là một số gói mạng Viettel mới ra mắt năm 2022:
Gói SD70: Soạn SD70 0865993334 gửi 9123 – 30GB DATA  tốc độ cao. 1GB /ngày
Gói SD90:  Soạn SD90 0865993334 gửi 9123 – 45GB DATA tốc độ cao. 1.5GB /ngày
Gói SD120: Soạn SD120 0865993334 gửi 9123 – 60GB DATA tốc độ cao. 2GB /ngày
Gói SD150: Soạn SD150 0865993334 gửi 9123 – 90GB DATA tốc độ cao. 3GB /ngày
✅Gói V90B: Soạn V90B 0865993334 gửi 9123 - 30GB DATA tốc độ cao. 1GB /ngày. Miễn phí 10 phút/cuộc thoại nội mạng + 30p thoại ngoại mạng/30 ngày
✅Gói V120B: Soạn V120B 0865993334 gửi 9123 - 45GB DATA tốc độ cao. 1.5GB /ngày. Miễn phí 10 phút/cuộc thoại nội mạng + 50p thoại ngoại mạng/30 ngày
✅Gói V150B: Soạn V150B 0865993334 gửi 9123 - 60GB DATA tốc độ cao. 2GB /ngày. Miễn phí 10 phút/cuộc thoại nội mạng + 80p thoại ngoại mạng/30 ngày
✅Gói V200B: Soạn V200B 0865993334 gửi 9123 - 90GB DATA tốc độ cao. 3GB /ngày. Miễn phí 20 phút/cuộc thoại nội mạng + 100p thoại ngoại mạng/30 ngày

4.1. Gói data 4G Viettel:

 • Được chia thành các loại gói ngày, gói tháng và gói năm để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của khách hàng. Dưới đây là chi tiết của các gói data 4G Viettel:
 • Gói cước data Viettel 4G ngày
  Tên gói: ST5K
  Dung lượng: 500MB/ngày.
  Thời hạn: 1 ngày.
  Giá cước: 5.000 đồng/ngày
 • Gói cước data Viettel 4G 3 ngày:
  Tên gói: ST15K
  Dung lượng: 3GB/3 ngày.
  Thời hạn: 3 ngày.
  Giá cước: 15.000 đồng/gói.
 • Gói cước data Viettel 4G 7 ngày:
  Tên gói: ST30K
  Dung lượng: 7GB/7 ngày.
  Thời hạn: 7 ngày.
  Giá cước: 35.000 đồng/gói.
 • Gói cước data Viettel 4G tháng:
  Tên gói: ST150K
  Dung lượng: 90GB/tháng.
  Thời hạn: 30 ngày.
  Giá cước: 150.000 đồng/gói.
 • Gói cước data Viettel 4G năm:
  Tên gói: 12ST90N
  Dung lượng: 4GB/ngày.
  Thời hạn: 360 ngày.
  Giá cước: 1.080.000 đồng/gói.

4.2. Gói Combo 4G Viettel:

 • Đây là một gói cước được kết hợp giữa dịch vụ data và các dịch vụ khác như SMS, cuộc gọi nội mạng, gọi ngoại mạng, v.v. Gói combo 4G Viettel là giải pháp tiết kiệm cho người dùng, bởi vì giá cước của gói combo này thường rẻ hơn nhiều so với việc sử dụng các gói cước riêng lẻ. Dưới đây là chi tiết về các gói combo 4G Viettel: V120NV150N là gói khuyến mãi ưu đãi nhất. Data 4G/ ngày hoặc 6GB/ ngày thì 2 gói cước V120N và V150N đều được gọi nội mạng thả ga không giới hạn số lượng cuộc gọi (chỉ cần mỗi cuộc gọi thời gian < 20 phút / cuộc) và được miễn phí thêm 50 đến 100 phút gọi ngoại mạng.

5. Cú pháp hỗ trợ khi đăng ký gói cước 4G Viettel

 • Kiểm tra dung lượng data: KTTK gửi 191 (Quý khách vui lòng ngắt kết nối internet trước khi thực hiện tra cứu). Hoặc gọi tới tổng đài của Viettel theo số 18008098 hoặc 198 để được hỗ trợ kiểm tra tình trạng gói cước.
 • Hủy gia hạn: Soạn HUY TÊN GÓI CƯỚC gửi 191.
 • Hủy gói cước: Soạn HUYDATA X90 gửi 191.
 • Kiểm tra phút gọi còn lại, thao tác: *102# và GỌI.
 • Truy cập https://viettel.vn/ để kiểm tra ưu đãi.

Các cú pháp trên giúp khách hàng dễ dàng đăng ký, kiểm tra và quản lý gói cước 4G Viettel một cách tiện lợi và nhanh chóng. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể liên hệ với tổng đài của Viettel hoặc đến các cửa hàng, đại lý của Viettel để được hỗ trợ và tư vấn thêm về các cú pháp hỗ trợ đăng ký gói cước 4G Viettel.

Hy vọng thông qua bài viết chúng tôi về cách đăng ký 4G Viettel quý khách có thể lựa chọn gói cước phù hợp nhu cầu sử dụng của mình